Jaarrekening

Jaarrekening 2013

De Jaarrekening van 2013 komt beschikbaar zodra deze is goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering Deze wordt gehouden op woensdag 28 mei in het Muziekcentrum. Toegang alleen voor leden van de stichting en de verenigingen Drumfanfare VIOS en St-Jan's Fanfare

Jaarekening 2012

Hier kunt u de jaarrekening 2012 downloaden.
Jaarrekening 2012

Jaarrekeningen voorgaande jaren

De jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn op te vragen bij de secretaris van de stichting.


Terug naar homepage

Bestuur

Voorzitter
Tino Menken


Penningmeester
Jeanet de Jong-Droogh


Secretaris
Adri Straathof


Vertegenwoordiging  Muziekvereniging St-Jans Fanfare
Peter Zonneveld
Cees Dobbe


Vertegenwoordiging Muziekvereniging VIOS
Paul Zandbergen
Paul van der Zijde

Door op een naam van bovengenoemde personen te klikken, kunt u hen ook een mailbericht sturen.